O společnosti


ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Sídlo:Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
Právní forma:akciová společnost
IČ:494 51 723
Rejstříkový soud:Společnost je zapsána u KS v Brně odd. B, vl. 1143
Informace z rejstříku: ARESPŘEDSTAVENSTVO

Předseda představenstva:Mgr. Jiří Pospíšil
Místopředseda představenstva:Ing. Bedřich Grulich
Člen představenstva:Ing. Jiří Rozehnal


DOZORČÍ RADA

Předseda DR:Ing. Radek Zacpal
Místopředseda DR:Ing. Václav Šmíd
Člen DR:Ing. Dušan Opletal


VÝKONNÉ VEDENÍ

Ředitel:Ing. Pavel Řepka
Ekonom:Ing. Ladislav Nedoma
Investiční technik:Ing. Petra Jarošová / Ing. Tereza Rozehnalová