Info centrum


Dne 1. 3. 2006 došlo k převedení provozní části společnosti Vak Prostějov pod společnost
Středomoravská vodárenska Olomouc, nyní – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (MOVO).

Majetková část i nadále patří společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

20. 05. 2020

Ceny vodného a stočného pro rok 2020

29. 04. 2020

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. - pozvánka na řádnou valnou hromadu

17. 04. 2020

Zpráva za rok 2018

07. 01. 2020

Vývoj cen vodného a stočného rok 2017–2018
STARŠÍ
Modul: Aktuality